NIP ontvangt EFPA Standing Committee 'Psychology in Education'

Aan de bijeenkomst op 6 en 7 februari nemen vertegenwoordigers uit 12 verschillende landen deel. Er wordt onder andere gesproken over het verspreiden van wetenschappelijke kennis over schoolpsychologie en de promotie van inclusiviteit op scholen. Goede ervaringen binnen de uitoefening van schoolpsychologie zullen worden uitgewisseld.

EFPA is de Europese federatie van beroepsverenigingen van psychologen in Nederland. Ieder land mag slechts één vereniging afvaardigen aan de EFPA. Voor Nederland bekleedt het NIP deze unieke positie.

Binnen de EFPA zijn verschillende boards en standing Committees actief op deelonderwerpen. Margreet Versteeg vertegenwoordigt het NIP in de Standing Committee Psychology in Education. Aart Franken, lid algemeen bestuur, en Monique Rook, directeur NIP, behartigen de algemene belangen van het NIP binnen EFPA.