Nieuws uit de stuurgroep psychologische beroepenstructuur

In het najaar 2019 is het project ‘Verduidelijking psychologische en pedagogische beroepenstructuur’gestart. De stuurgroep, bestaande uit de voorzitters van de NVP, de NVGzP, het NIP, de NVO, de LVVP en P3NL, heeft onder leiding van Alexander Rinnooy Kan, in april 2020 is een eerste conceptadvies uitgebracht.

 

Planning zomer 2020

Op 30 juni jl. vond de laatste stuurgroepvergadering voor de zomer plaats. Hierbij een update naar aanleiding van de resultaten en afspraken van deze vergadering:

In de afgelopen maand heeft de stuurgroep gesprekken gevoerd met verschillende verenigingen die lid zijn van de adviesraad, waarin de meeste belanghebbende partijen hebben deelgenomen, om hun reactie op het advies te bespreken. Ook hebben de leden van de stuurgroep het advies binnen hun eigen vereniging besproken.

Binnen het NIP heeft de voorzitter van het Algemeen Bestuur, Hans de Veen, alle secties in de gelegenheid gesteld te reageren, er zijn daarvoor sessies georganiseerd. Op grond van die sessies is in een aantal gevallen aanvullend een schriftelijke reactie ingediend. Die reacties heeft Hans de Veen meegenomen naar de stuurgroep.

In de stuurgroepvergadering zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de reacties en gespreksresultaten verwerkt worden in het advies. Daarna volgt er een nieuwe versie van het advies. Deze nieuwe versie wordt medio juli 2020 naar de leden van de Adviesraad, en de andere verenigingen die gereageerd hebben op de eerdere versie, gestuurd. Het NIP deelt deze versie op dat moment opnieuw met onze sectiebesturen.

  • Mocht je als sectie concrete suggesties hebben voor een betere verwerking van alle (eerdere) reacties, dan kun je deze uiterlijk 10 augustus aan bestuur@psynip.nl sturen.

De stuurgroep bespreekt de binnengekomen reacties eind augustus en rondt op basis hiervan het advies af. De voorzitters van de stuurgroep stellen een gezamenlijke presentatie op, waarmee zij begin september ieder hun eigen vereniging kunnen informeren over het advies.