Nieuwe bezoekersregeling gehandicaptenzorg en ggz

In de sectoren gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn nieuwe bezoekersregelingen vastgesteld. Dat heeft het Kabinet op 23 maart bekend gemaakt. De landelijke richtlijnen gelden vooralsnog tot en met 6 april en zijn bedoeld om de kwetsbare bewoners en hulpverleners beter te beschermen tegen het coronavirus (COVID-19).

In de berichtgeving vanuit de Rijksoverheid wordt ingegaan op de werkvelden gehandicaptenzorg, ggz en jeugd. Kort samengevat:

  • Gehandicaptenzorg: de bezoekersregeling gaat uit van het principe: nee, tenzij. Er is geen bezoek, tenzij het contact met de familie of vrijwilliger van essentieel belang is voor de cliënt.
  • GGZ: gezien de grote mentale risico’s van vergaande beperkingen is een algehele bezoekersstop in de ggz niet gewenst. Voorlopig is er sprake van maatwerk.
  • Jeugd: aangegeven wordt dat in het jeugdveld het afwegingskader van de VGN (gehandicaptenzorg) wordt overgenomen.

 

Verduidelijking voor het jeugddomein

Deze berichtgeving behoeft (met name waar het gaat om jeugd) enige verheldering. In het huidige afwegingskader zijn twee perspectieven die met elkaar botsen.

Enerzijds is er in deze corona-tijd het dominante perspectief vanuit gezondheid, waarin het van belang is om fysiek contact zo veel als mogelijk te vermijden. Anderzijds is er het perspectief van de mentale gezondheid van kinderen en jongeren, waarin het van belang is om contact met ouders zo veel mogelijk te continueren.

Cliëntenorganisaties, beroepsverenigingen (waaronder het NIP), brancheorganisaties, RIVM en het ministerie van VWS zijn zich bewust van het belang van beide perspectieven.

Daarom gaan zij met elkaar nadere handelingsadviezen voor professionals in verschillende situaties uitwerken. De informatie hierover wordt zo snel mogelijk gedeeld, zowel in het NJi Coronadossier als in het Themadossier Corona van het NIP.