Nieuwe bekostiging voor ggz en fz (Zvw) op koers!

In 2022 komt er een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg: het Zorgprestatiemodel

Een bekostiging met goede eigenschappen als eenvoudige regels en duidelijke nota’s. En met niet meer administratie dan nodig is. Het Zorgprestatiemodel geeft beter en sneller inzicht in zorguitgaven en maakt een einde aan bijvoorbeeld de dbcs en het tijdschrijven.

 

Hoe gaat de bekostiging eruit zien?

De 13 partijen die samenwerken in het programma, waaronder het NIP, hebben een tussenrapportage opgesteld. Deze is op 18 februari aan de staatssecretaris van VWS en minister voor Rechtsbescherming aangeboden. U vindt de tussenrapportage op zorgprestatiemodel.nl.

 

Door op de ingeslagen weg

Met de uitwerking van het model zijn we een heel eind op weg. Maar we zijn er nog niet. De komende maanden gaan we met elkaar aan de slag om de daadwerkelijke invoering voor te bereiden. Bijvoorbeeld door veldafspraken over de toepassing van het model op te stellen. Door na te denken over wat het model betekent voor de ICT. En door met elkaar te bespreken hoe we verantwoording en controle eenvoudiger kunnen maken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat berekenen wat de financiële gevolgen zijn van het model. Vanuit het NIP zetten we vooral ook in op herkenbare prestaties en betaaltitels voor de NIP psychologen, niet alleen de BIG-geregistreerden, maar zeker ook de vele niet-BIG-ers. Daarnaast maken we ons ook sterk om tot een goede zorgvraagtypering te komen, aangezien dat de bekostiging en de zorg in- en verkoop gaat vergemakkelijken.

 

Volgende tussenrapportage in mei

De staatssecretaris van VWS en minister voor Rechtsbescherming hebben al laten weten dat ze van plan zijn het Zorgprestatiemodel in te laten voeren, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Het model moet bijvoorbeeld een passende vergoeding mogelijk maken voor zorg aan mensen met ernstige psychische aandoeningen.

In mei komt er een nieuwe tussenrapportage. Het NIP geeft dan ook een oordeel over het gehele model, op basis van de 10 ontwerpcriteria (zie zorgprestatiemodel.nl). Samen met de andere veldpartijen zal het NIP het totale model evalueren (mede op basis van een door een extern bureau gedane impactanalyse). Op basis van deze evaluatie wordt een NZa-advies geformuleerd dat de basis zal vormen voor definitieve besluitvorming door het kabinet.

 

Mooie samenwerking: de beste zorg tegen een eerlijke vergoeding

Het is bijzonder dat de nieuwe bekostiging door overheid, zorgaanbieders, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en patiënten sámen wordt ontwikkeld. Zo zorgen wij met elkaar voor de beste zorg tegen een eerlijke vergoeding. Een afspraak die we ook als NIP in het HLA GGZ 2018 hebben onderschreven.

Het NIP heeft zitting in het programma-teamoverleg en in de diverse werkgroepen van het Zorgprestatie-programma.

 

Documentatie en links

Zie ook het NIP themadossier curatieve GGZ