Nieuw functie- & competentieprofiel POH-GGZ

Door een toename van het aantal mensen met psychische klachten in de eerste lijn is de praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ) een belangrijk onderdeel in de huisartsenvoorziening. Aanleiding voor de partijen verenigd in het Landelijk Overleg POH-GGZ om in de uitvoering van deze functie meer eenheid en eenduidigheid te realiseren.

Die eenduidigheid is nodig voor patiënten, voor POH’s-GGZ zelf, voor huisartsen, zorgverzekeraars, gemeenten en andere partijen binnen de zorg.

Het nieuwe functie- & competentieprofiel vormt de basis voor de aanvullende, functiegerichte scholing tot POH-GGZ. Voor het NIP is dit dossier van belang omdat 1/3 van alle POH-GGZ functies bij de huisartsen wordt ingevuld door WO-basispsychologen.

 

Kernwaarden

Een van de kernwaarden van de functie is dat de POH-GGZ en patiënt gezamenlijk werken aan het behouden, versterken en herstellen van psychische gezondheid. Om hierbij passende zorg te kunnen leveren is het daarom voor de POH-GGZ noodzakelijk om aansluiting te zoeken bij de beleving van het individu en diens verhaal en context als vertrekpunt te nemen.

Dit gebeurt in een proces van gedeelde besluitvorming, waarbij patiënt en naaste(n) zoveel mogelijk de regie hebben over de vervolgstappen in zorg en begeleiding.

 

Landelijk overleg POH-GGZ

Het functie- en competentieprofiel POH-GGZ 2020 is ontwikkeld door een expertgroep waarin vertegenwoordigers van alle relevante partijen deelnamen. Het profiel is op 2 maart jl. door de besturen deelnemend in het Landelijk overleg POH-GGZ geautoriseerd. Namens het NIP heeft bestuurder Andrea van der Meer ingestemd met dit competentieprofiel.

 

Kwaliteitsregister

In dit overleg zijn ook afspraken gemaakt over de inhoudelijke eisen (incl. toelatingscriteria) waaraan een onafhankelijk kwaliteitsregister POH-GGZ zou moeten voldoen. Alle in Nederland werkzame POH’s-GGZ moeten zich met ingang van 2021 bij dit register registreren. Doel van het register is het op transparante en toetsbare wijze borgen van de deskundigheid van POH’s-GGZ.