Update: nieuw cao-artikel inschaling opleideling ook voor bestaande opleidelingen

Reactie GGZ Nederland implementatie cao GGZ-artikel ‘inschaling’ en bestaande opleideling op: vrijdag 21 februari.

Het NIP en de NVGzP verzochten GGZ Nederland (de werkgeversvereniging voor GGZ-instellingen) via FBZ (de vakbond voor zorgprofessionals waar NIP en NVGzP lid van zijn) om opheldering over implementatie van het cao GGZ-artikel ‘inschaling’ (hoofdstuk 8, artikel 7, cao GGZ 2019-2021). GGZ Nederland liet ons weten dat zij op 21 februari met een officiële reactie komt.

Het NIP en de NVGzP vertrouwen op een reactie in lijn met ons standpunt: de opleideling die voor 1 juni 2019 reeds in opleiding was, dient alsnog met ingang van 1 juni 2019 ingeschaald te worden volgens het inpassingsnummer waar de opleideling op 1 juni 2019 in hadden moeten zitten volgens het cao GGZ-artikel inschaling. Het gaat hierbij zowel om het in de cao gestelde minimumsalaris op basis van het salaris voor de start van de opleiding, als het gestelde minimum op basis van de functie behorend bij de desbetreffende opleiding.

We horen nog steeds geluiden dat werkgevers opleidelingen dwingen om hun contract open te breken om zo de extra kosten die deze regeling met zich meebrengt op een andere manier binnen bestaande contracten te compenseren. Het NIP en de NVGzP adviseren hun leden nog even af te wachten en nog geen gewijzigde afspraken te ondertekenen tot nader bericht van onze zijde.

 

Meer informatie

Je kunt ons nog steeds laten weten als je hiermee te maken hebt. Wij blijven inventariseren op wat voor schaal dit bij de instellingen gebeurt.

Wil je meer informatie over dit traject? Of zijn er problemen rond de invoering hiervan, dan verzoeken het NIP en de NVGzP jou dit kenbaar te maken. Dit kun je doen bij Nieske Winters, beleidsmedewerker NIP via nieske.winters@psynip.nl of telefoon (06-17868582) en bij Joost Kamoschinski, beleidsmedewerker NVGzP via jkamoschinski@nvgzp.nl, telefoon (06-38161678).

Wanneer noodzakelijk kunnen wij deze berichten doorsturen naar de FBZ die zowel op landelijk als op regionaal niveau hierover in gesprek kan gaan met de werkgever(sorganisatie).

 

Lees het nieuwsbericht van 3 februari 2020:

De werknemersorganisatie FBZ heeft met GGZ Nederland gesproken over het nieuwe cao GGZ-artikel (hoofdstuk 8, artikel 7).

GGZ Nederland was tot voor kort van mening dat dit gewijzigde artikel niet van toepassing zou zijn op opleidelingen die reeds voor 1 juni 2019 in opleiding waren. Na een gesprek hierover met FBZ heeft GGZ Nederland een gewijzigd advies uitgebracht aan de leden van GGZ Nederland. Dit advies houdt in dat de werkgevers voor deze groep opleidelingen opnieuw naar dit artikel willen kijken en alsnog maatwerk voor deze groep willen toepassen.

 

Standpunt NIP en NVGzP

De psychologische beroepsverenigingen NIP en de NVGzP zijn van mening dat dit maatwerk dient in te houden dat de opleideling die voor 1 juni 2019 reeds in opleiding was, alsnog met ingang van 1 juni 2019 ingeschaald dient te worden volgens het inpassingsnummer waar de opleideling op 1 juni 2019 in hadden moeten zitten volgens hoofdstuk 8, artikel 7, cao GGZ 2019-2021. Aan GGZ Nederland is verzocht om dit maatwerk ook als zodanig toe te passen. Wanneer GGZ Nederland hier niet mee akkoord gaat, overwegen NIP en NVGzP juridische stappen.

 

Hoofdstuk 8, artikel 7, cao GGZ 2019-2021

 

Reikwijdte

Deze regeling geldt voor alle piog’s en gios die werken bij een instelling die valt onder de cao ggz.

 

Compensatie

We horen momenteel geluiden dat werkgevers opleidelingen dwingen om hun contract open te breken om zo de extra kosten die deze regeling met zich meebrengt op een andere manier binnen bestaande contracten te compenseren. Wij achten dit onwenselijk en er is per ommegaande om opheldering gevraagd bij GGZ Nederland. Het NIP en de NVGzP  adviseren hun leden hier kritisch en terughoudend mee om te gaan en geen gewijzigde afspraken te ondertekenen tot nader bericht van onze zijde.

Laat het ons weten als je hiermee te maken hebt. Dan kunnen wij inventariseren op wat voor schaal dit bij de instellingen gebeurt.