MIND en Trimbos: toename psychische klachten en behoefte aan face-to-face contact

Uit onderzoeken van MIND en Trimbos die vandaag (13 mei 2020) zijn gepubliceerd, blijkt dat veel mensen die al psychische klachten hadden vóór de uitbraak van het Coronavirus hun klachten zien toenemen. Stress en spanning worden nu vaker genoemd dan angst en paniek. Een meerderheid van de respondenten mist face-to-face contact.

Aandachtspunten uit de onderzoeken die voor psychologen van belang zijn: cliënten hebben nog te weinig het gevoel hebben dat ze inspraak hebben in de (aangepaste) vorm van hulpverlening, en veel mensen vinden beeldbellen geen goed alternatief voor face-to-face contact. Hulpverlening in de buitenlucht vinden de meeste cliënten overigens wel een verbetering.

Het grootste deel van de cliënten vindt dat hulpverleners hun best doen om de benodigde hulp te geven tijdens de coronatijd. Wat in de waardering veel uitmaakt is of huisbezoek en face-to-face contact zijn gehandhaafd en of er is overlegd over de manier waarop het contact in de coronatijd het beste kan plaatsvinden.

Oproep aan psychologen is dan ook om – in lijn met de richtlijn ggz en corona – samen met de cliënt te beslissen over de beste vorm van behandeling in deze periode, en waar mogelijk en gewenst, weer face-to-face contact te realiseren. Vanzelfsprekend met inachtneming de RIVM-richtlijnen.

Het onderzoek van MIND is gebaseerd op een vragenlijst die is uitgezet onder haar ggz-panel bestaande uit 4000 deelnemers. Tot 9 mei reageerden 1162 respondenten.

Het onderzoek van Trimbos is gebaseerd op onderzoek onder 600 deelnemers van het panel Psychisch Gezien.

 

Meer informatie

Naar het NIP-themadossier Coronavirus