Internationale oproep: 'Méér aandacht voor de psychologie'

‘De mensheid heeft psychologie nodig’, zo kopt het internationale statement waar meer dan 60 psychologieverenigingen, waaronder het NIP, aan hebben samengewerkt.

Het doel? Méér aandacht voor psychologie en psychologen in het kader van globale maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, migratie, geestelijke gezondheid en zelfs de COVID-19 pandemie.

Waarom? Psychologie biedt ons wetenschappelijk onderbouwde kennis over de aard en de ontwikkeling van menselijke gedachten, emoties en gedrag van zowel individuen als de samenleving als geheel. Psychologie kan op die manier een belangrijke bijdrage leveren aan debatten die eenzijdig worden benaderd, wat polarisatie in de hand werkt en daardoor weinig vooruitgang boeken.

“Natuurlijk werkt het NIP mee aan dit globale initiatief. Het NIP is een actief lid van de internationale psychologie community. Samenwerken aan globale maatschappelijke uitdagingen is essentieel. Neem bijvoorbeeld de huidige COVID-19 pandemie, de kwestie rondom vluchtelingen en mensenrechten, en het institutioneel racisme: juist het delen van kennis, onderzoek en inzichten zijn van onschatbare waarde geweest en hebben de publieke opinie en het beleid over de hele wereld beïnvloed.

Met onze 13.000 leden zijn wij een serieuze gesprekspartner in Den Haag. Met dit internationale statement positioneren we ons als psychologen en met onze internationale partners kunnen we zo globale problemen op een andere manier aanpakken”, aldus Monique Rook, Directeur Nederlands Instituut van Psychologen.