Maatregelen SKJ - herregistratietermijnen verlengd

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd heeft werkgevers geïnformeerd over een aantal maatregelen in verband met de coronacrisis.

SKJ beheert voor psychologen in het jeugddomein de registers masterpsycholoog SKJ en Kinder- en Jeugdpsycholoog SKJ (postmasterniveau).

 

Maatregelen

De herregistratietermijn voor professionals van wie de registratie vanaf 1 maart jl. verloopt wordt met zes maanden verlengd. Ook is voor de accreditatie van scholing en het verkrijgen van een VOG een aantal coulancemaatregelen genomen.