Leidraad nazorg patiënten COVID-19 verschenen

De Federatie Medisch Specialisten heeft samen met andere partijen een leidraad opgesteld voor de nazorg aan patiënten met COVID-19. Ook vanuit het NIP is hieraan bijgedragen.

Het is de verwachting dat een deel van de COVID-19 patiënten fysieke, cognitieve en/of psychische klachten zal houden. Adequate nazorg voor deze patiënten is essentieel. In de leidraad zijn adviezen opgenomen voor de nazorg voor COVID-19 (verdachte) patiënten die behandeld zijn in eerste lijn en patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis.

Voor adviezen met betrekking tot de nazorg voor patiënten met een IC-episode in hun ziektebeloop wordt verwezen naar de Leidraad Nazorg voor IC-patiënten met COVID-19, die eerder verschenen is.

 

Bekijk ook: