Landelijk onderzoek naar impact coronacrisis onder professionals in de psychische zorg

De coronacrisis heeft direct impact op professionals en betrokkenen in de psychische zorg, hulp en ondersteuning in Nederland. Wat betekent dit voor de mentale veerkracht van deze professionals op langere termijn?

Terwijl de bevolking wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven, staan deze professionals in de frontlinie om zorg te blijven verlenen en om te gaan met de effecten van de uitbraak en maatregelen. Wat betekent dit voor hun mentale veerkracht?

Met een landelijk onderzoek wordt dit in beeld gebracht om uiteindelijk ook de werksituatie voor hen te verbeteren. Het NIP ondersteunt dit onderzoek van harte en heeft meegewerkt aan het opstellen van de vragenlijst.

 

Jouw inbreng is belangrijk