Kinderrechten in Vreemdelingenrecht - zet je in als psycholoog!

Zaterdag 18 januari besteedde het VPRO-radioprogramma Argos aandacht aan de belangen van kinderen in het Vreemdelingenrecht. Wil jij je als NIP-lid / Kinder- en Jeugdpsycholoog inzetten voor deze kwetsbare doelgroep?

Meld je dan aan voor een training in de BIC-methodiek op vrijdag 3 april, en sluit je aan bij de pool gedragswetenschappers die onderzoeken doen om het belang van het kind mee te wegen in procedures.

Elianne Zijlstra van het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht komt  in de uitzending aan het woord. Er wordt ingegaan op de dilemma’s en risico’s bij het beoordelen van het vluchtverhaal van minderjarige asielzoekers. Heleen Koppelaar (deelnemer aan de pool gedragswetenschapper) vertelt over haar ervaringen in de praktijk. Haar casus – het vluchtverhaal van Khalaf (nu 19 jaar) uit Soedan – vormt de rode draad in het programma.


Kinder- en Jeugdpsycholoog? Zet je expertise in voor vluchtelingenkinderen!

NIP en NVO werken al een aantal jaar samen met het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht; leden worden door het centrum getraind in het doen van diagnostisch onderzoek bij kinderen, met als doel hun belangen mee te wegen in vreemdelingenprocedures. De onderzoekers beschrijven wat de mogelijke uitkomsten van de procedure betekenen voor de  ontwikkeling van het kind. De advocaat maakt de vertaalslag naar de juridische termen in het vreemdelingenrecht. Heb je belangstelling om hieraan mee te werken?

 

Meld je aan voor de BIC-training – vrijdag 3 april 2020 (Utrecht)

De BIC (Best Interests of the Child) training is exclusief voor NIP en NVO-leden, en wordt verzorgd door het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht.

Het volgen van de training is een voorwaarde om te worden opgenomen in de pool van onderzoekers. Voor de toelating tot de training wordt gelet op lidmaatschap (NIP of NVO), niveau van vakbekwaamheid/beroepsregistratie (NIP/NVO/SKJ/BIG), affiniteit/ervaring met de doelgroep, en relevante werkervaring, kennis en vaardigheden op het gebied van diagnostisch onderzoek.

Mail vóór 6 maart je contactgegevens, een korte motivatie en een CV naar Ilse van der Mark: i.vandermark@nvo.nl. Vermeld in je motivatie de volgende informatie:

  • beroepsregistratie (NVO/NIP/SKJ/BIG)
  • affiniteit/ervaring met de doelgroep
  • relevante werkervaring
  • kennis en vaardigheden als het gaat om diagnostisch onderzoek.

Na de training wordt verwacht dat je beschikbaar bent voor minimaal twee onderzoeken. Een onderzoek kost ongeveer een dag (voorbereiding en onderzoeksgesprek) en het uitwerken kost twee à drie dagen. De onderzoeken vinden plaats door heel Nederland, mogelijk ook in jouw regio. Je kiest zelf uit welke onderzoeken je wilt doen. Je voert de onderzoeken zelfstandig of samen met een co-onderzoeker uit, en bij vragen kunt je overleggen met het Expertisecentrum.

In principe doen psychologen en pedagogen deze onderzoeken onbetaald, maar NIP en NVO bieden enige financiële ondersteuning dankzij een eenmalige subsidie (2018-2020) van Kinderpostzegels, Het Vergeten Kind, Wees een Zegen en Janivo.

 

 

Meer informatie

De training wordt elk jaar georganiseerd. Daarnaast vinden er regelmatig bijeenkomsten plaats waarbij dit thema centraal staat. Deze geaccrediteerde activiteiten tellen mee voor (her)registratie.

Bij alle besluiten die genomen worden, moeten de belangen van kinderen een eerste overweging zijn (Kinderrechtenverdrag)

Hoe doe je dat? De Kinderombudsman ontwikkelde een Toolkit voor professionals: het beste besluit