Internationale samenwerking tegen huiselijk geweld in coronatijd

Psychologieverenigingen over de hele wereld vragen vandaag aandacht voor huiselijk geweld. Natuurlijk werkt het NIP ook mee aan dit initiatief. We delen daarom graag de factsheet met praktische tips die in deze internationale samenwerking tot stand is gekomen. Hiermee kunnen psychologen wereldwijd in de uitdagende omstandigheden van de coronatijd blijven werken aan het voorkomen en beperken van huiselijk geweld.

Voor het NIP sluit dit initiatief naadloos aan bij het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ waar wij actief aan bijdragen. Dit programma is een samenwerking van de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Justititie en Veiligheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Jeugd-bestuurslid Yael Meijer zit namens het NIP in het kernteam van dit programma en vertegenwoordigt psychologen in de breedste zin van het woord. Het NIP wil namelijk dat helder wordt wat de rol van psychologen kan zijn in de aanpak van geweld in huis.