Herregistratie-verplichting artikel 3 beroepen wet BIG opgeschort

Het Kabinet heeft de herregistratie-verplichting voor artikel 3 Wet BIG-beroepen tot nader order opgeschort in verband met de Corona-crisis.

Met de maatregel wil het kabinet voorkomen dat in deze noodsituatie zorgverleners uit het BIG-register worden gehaald en niet worden ingezet in de zorg.

Concreet zegt minister Bruno Bruins van VWS: “Ik zal onder de huidige omstandigheden niet tot doorhaling van inschrijvingen van zorgverleners in het BIG-register overgaan als zorgverleners de periode van vijf jaar hebben overschreden, zonder aan te tonen dat zij voldoende werkervaring hebben.”

 

Psychologische specialismen

Het bestuur van de FGzPt is nog in overleg over de consequenties hiervan voor de herregistratie van de specialistische beroepen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. De partijen streven ernaar een oplossing te vinden die recht doet aan de ernst van de situatie en de extra inzet die gevraagd wordt van de specialisten. De specialisten worden zo snel mogelijk geïnformeerd over de gekozen oplossing.