Handreiking 'Veilig werken' voor zorgprofessionals

De Handreiking Veilig werken is nu gepubliceerd met instemming van het ministerie van VWS en het RIVM. Het is belangrijk dat alle werknemers in de zorg ‘beschermd’ aan het werk kunnen. 

De FNV, het CNV, NU’91 en FBZ hebben er als werknemersorganisaties samen op aangedrongen dat er een handreiking voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) komt voor iedere zorgprofessional. Het NIP is lid van de FBZ, de partij waarmee we samen de belangen van psychologen in verschillende cao’s behartigen.

Alle zorgprofessionals hebben recht op persoonlijke beschermingsmiddelen, zodat hun werkgever die kan verstrekken als ze erom vragen. De richtlijn ‘Handreiking veilig werken i.v.m. COVID-19’ bestaat uit een stroomschema op basis waarvan zorgprofessionals kunnen bepalen of ze veilig zorg kunnen verlenen.

Het schema gaat zowel in op situaties waarin PBM volgens de richtlijnen gebruikt moeten worden als voor situaties waarin de zorgprofessional zelf beslist dat het gewenst is om met PBM te werken – ook als dat volgens de RIVM-richtlijn niet per se noodzakelijk is.