Ggz-wachttijden nauwelijks veranderd na corona-uitbraak

In de cijfers van de maand mei is te zien dat de corona-uitbraak weinig verandering heeft gebracht in de wachttijden van de ggz. Het aantal verwijzingen naar zowel de ggz als de ziekenhuiszorg neemt verder toe en is weer bijna op het oude niveau.

Dat blijkt uit diverse rapportages die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn gepubliceerd. Hiervoor wordt samengewerkt met diverse partijen waaronder DHD, ZorgDomein, Vektis, IKNL, DICA, PALGA, RIVM en SONCOS. Partijen in de zorg kunnen deze informatie gebruiken voor het opschalen van de reguliere zorg en krijgen zo inzicht in (mogelijke) knelpunten.

 

Verwijzingen naar ggz

De meest recente verwijsdata naar de ggz duiden op een stevig herstel van het aantal verwijzingen. De verwijsaantallen zitten nu op 86% van het verwachte aantal voor deze week zonder corona-uitbraak. Naar schatting hebben als gevolg van de uitbraak ongeveer 59.000 minder verwijzingen plaatsgevonden van de huisarts naar ggz-aanbieders.

 

Wachttijden ggz

We hebben daarnaast gekeken naar de wachttijden na de corona-uitbraak. We zien slechts kleine veranderingen in de gemiddelde aanmeldwachttijden in april en mei. Bij instellingen zijn de aanmeldwachttijden voor de diagnosehoofdgroepen aandacht, somatoforme aandoeningen en voor de basis ggz in mei licht gedaald ten opzichte van april. De behandelwachttijden voor alcoholgebonden en somatoforme stoornissen zijn licht gestegen. De totale wachttijden in de ggz zijn voor patiënten nauwelijks veranderd.

 

Zie ook eerdere NIP-berichten

Naar het NIP-themadossier Coronavirus