GGZ Dataportaal geopend

In het GGZ Dataportaal worden uitkomsten van de behandelingen gebundeld en verschillen inzichtelijk gemaakt. Expliciete toestemming van de cliënt en een legitiem doel zijn voorwaarden voor het aanleveren en gebruiken van de gegevens.

Het GGZ Dataportaal is een online platform voor zorgprofessionals die op basis van gebundelde data van elkaar willen leren en hun behandelingen willen verbeteren.

Beroeps- en brancheverenigingen hebben nieuwe afspraken gemaakt over het verantwoord verzamelen van uitkomstmetingen voor de ggz. Er zijn grondige veranderingen in de organisatie van het verzamelen van ROM-data doorgevoerd. Beroepsverenigingen en patientenfederaties richtten gezamenlijk het kwaliteitsinstituut Akwa op die deze taak is toebedeeld. De zorgverzekeraars hebben daar geen invloed meer op.

 

Afspraken

  • De cliënt geeft expliciet toestemming
  • Zorgaanbieders leveren de data vrijwillig aan
  • De gegevens worden onomkeerbaar geanonimiseerd en niet herleidbaar
  • De data worden alleen voor de behandeling en leren en verbeteren gebruikt

Het GGZ Dataportaal, waarlangs deze gegevens kunnen worden aangeleverd, is nu geopend. Instellingen en vrijgevestigden kunnen nu ROM-data aanleveren aan Akwa volgens de nieuwe werkwijze. Zorgaanbieders leveren vrijwillig gegevens aan het zorgportaal aan. en via het zorgportaal worden de gegevens vervolgens geanonimiseerd en niet herleidbaar naar Akwa verzonden.

 

Lees meer