Essay Jeugd aan het roer: Lessen uit de coronamaatregelen

Vanaf 16 maart 2020 vindt er een corona-overleg plaats bij het ministerie van VWS waarbij de stuurgroep-partijen van het programma Zorg voor de Jeugd en andere partijen zijn aangesloten. Mede op grond van een evaluatie van dit overleg schreven Arne Popma en Ans van der Maat een essay. 

Eerst vond het overleg dagelijks plaats, inmiddels is dat wekelijks. Allerlei zorgen en vraagstukken rondom corona passeren de revue en op allerlei wijze kan input worden aangedragen. Dus ook vanuit de achterban van het NIP: psychologen die werken met bijvoorbeeld jeugd, ouders, leerkrachten in één van de diverse jeugddomeinen. Deze punten kunnen worden doorgegeven via het contactformulier o.v.v corona-overleg VWS.

Naast de stuurgroep-partijen van het programma Zorg voor de Jeugd waaronder Vera Naber (NIP) en Arne Popma (NVvP) die de beroepsgroepen vertegenwoordigen, zijn ook Veilig Thuis, de Kindertelefoon, het NJi, ministeries OCW en J&V en de Associatie Wijkteams aangesloten bij het overleg.

 

Over Zorg voor de Jeugd

Het NIP is nauw betrokken bij het programma. Zorg voor de Jeugd is een platform waarop beroepsverenigingen, jeugd(hulp)aanbieders, overheden en kennisinstellingen samen laten zien hoe zij werken aan verbetering van de zorg voor de jeugd. Op het platform is te zien wat er de komende jaren gebeurt én wordt bereikt in de zorg voor de jeugd. In het programma vertegenwoordigen Vera Naber (NIP) en Arne Popma (NVvP) samen tien beroepsverenigingen.