Elementen NIP-visie voor goed werk in WRR rapport

‘Organisaties en de politiek dienen werk te maken van de Corporate Psychological Responsibility’, zegt Paul Kop, voorzitter sectie Arbeid & Organisatie NIP naar aanleiding van het WRR-rapport dat deze week verscheen.  

‘Dit kan bijvoorbeeld door investering in ontwikkelmogelijkheden en een psychologisch veilig werkklimaat in organisaties. Dit is een perfecte kans om hier verder op door te pakken’ aldus Kop.

De WRR publiceerde deze week het rapport Het betere werk – de nieuwe maatschappelijke opdracht. In het rapport zijn drie condities voor goed werk opgenomen:

  • grip op geld, oftewel een gepast loon met zekerheden;
  • grip op het werk, dat wel zeggen autonomie en verbondenheid op het werk;
  • grip op het leven, met een goede balans tussen werk en privé, aldus het rapport.

Bekende psychologische theorieën zoals de Self Determination Theory en het Job Demands-Resources-Model komen terug in het rapport. Daarnaast noemt de WRR – zoals al eerder door het NIP aangegeven – dat de insteek van de arbowetgeving te beperkt is.

De WRR stelt: ‘Bovendien zijn de wet en de uitvoering ervan vooral gericht op het detecteren van psychosociale risico’s in plaats van – meer positief – georiënteerd op kansen en de vraag hoe de hele arbeidsorganisatie kan worden ondersteund om het beste uit mensen naar boven te halen en een werkgemeenschap te worden.’

Paul Kop geeft overigens wel aan dat het opmerkelijk is dat de piramide van Maslow in het rapport genoemd wordt. Wetenschappelijk bewijs voor het in de praktijk daadwerkelijk bestaan van deze behoeftepiramide ontbreekt.

Het NIP zet zich ook de komende tijd verder in om vanuit de psychologie bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken en zo de kwaliteit van leven te verhogen. Eerder is bijvoorbeeld input geleverd voor de maatschappelijke vraagstukken over Leven Lang Ontwikkelen en een eerlijke arbeidsmarkt:

 

Ook meedenken?

Wil je ook meedenken bij dit soort vraagstukken? Houd de sectienieuwsbrieven in de gaten voor de oproepen in jouw sectie op de themas waar jij mee bezig bent.