Doorverwijzing naar ggz en jeugdhulp blijft nodig

Huisartsen, maar bijvoorbeeld ook wijkteams worden opgeroepen ook in deze tijden mensen met psychische klachten door te verwijzen naar de ggz en jeugdhulp. Zorgaanbieders doen er alles aan om het zorgaanbod zo goed mogelijk te blijven bieden, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Vroegtijdig herkennen en waar nodig doorverwijzen naar ggz of jeugdhulp kan verergering van klachten voorkomen.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) roept huisartsen op ook voor psychische hulpvragen toegankelijk te blijven. Waar doorverwijzing nodig is kunnen zij contact opnemen met aanbieders in de jeugdhulp en volwassen ggz en de noodzakelijke stappen gezamenlijk bespreken.

Het aantal doorverwijzingen liep na het uitbreken van de coronacrisis gestaag terug, zo bleek uit signalen van onze leden. Gegevens uit zorgdomein van de huisartsen bevestigen dat. Veel mensen wachten met hun hulpvraag in de veronderstelling dat de huisarts niet open is of geen prioriteit geeft aan psychische hulpvragen. Ook sommige verwijzers veronderstellen ten onrechte dat ze minder kunnen doorverwijzen omdat zorgaanbieders geen nieuwe cliënten zouden aannemen.

Lees hier het volledige artikel van de LHV.