De scholen weer open: handreiking van Schoolpsychologen

Op 11 mei gaan de (basis)scholen weer open. De werkgroep Schoolpsychologen van het NIP heeft een handreiking opgesteld voor scholen. Uitgangspunt is positief: normalisatie, het oppakken van het gewone schoolleven, biedt rust, voorspelbaarheid en veiligheid.

Belangrijke boodschap in de handreiking is dat kinderen normale reacties vertonen op een niet normale situatie. Leerlingen zijn verschillend en reageren dus ook verschillend op ingrijpende gebeurtenissen als deze. Dat is normaal.

Wat betreft ondersteuning in de klas worden drie niveaus onderscheiden: de basisondersteuning (onderwijs en ondersteuning voor alle leerlingen), een verdiept aanbod (voor sommige leerlingen, 10-15%) en intensief aanbod (voor enkele leerlingen, 1-5%).

Voor wat betreft de basisondersteuning wordt in de handreiking aandacht besteed aan groepsvorming, veerkracht, en het (ook) aandachtgeven aan positieve punten van de afgelopen periode. Ook worden tips een voorbeeldvragen gegeven voor het klassengesprek.

 

Zie ook het NIP themadossier Coronavirus –  werkveld Jeugd en onderwijs