De Inspectie in tijden van corona

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt bij haar toezicht rekening met de situatie van nu.

De inspectie houdt de risico’s voor de kwaliteit, de veiligheid en de continuïteit van de zorg in de gaten. Ook kijken ze of er knelpunten zijn in de onderlinge samenwerking tussen zorgaanbieders en andere betrokkenen.

Het is de verantwoordelijkheid van zorgaanbieders zélf om eigen, professionele en verantwoorde keuzes te maken rond het coronavirus.

Zorgaanbieders krijgen daarbij ruimte, maar de Inspectie wil wel graag geïnformeerd worden als er knelpunten zijn. Zorgaanbieders die weten wie hun accounthouder is kunnen direct met hem of haar contact opnemen. Ook bij vragen. Voor anderen is de Inspectie bereikbaar op het meldpunt voor zorgprofessionals of het Landelijk Meldpunt Zorg voor burgers.

Zie op igj.nl hoe door de inspectie wordt omgegaan met specifieke werkvelden: