Covid-update overheid: wat is van belang voor psychologen?

Op 21 april vond weer een persconferentie plaats met een update over de coronamaatregelen. Basisscholen en kinderdagverblijven gaan na 11 mei (gedeeltelijk) open, kinderen krijgen meer ruimte voor sport, de verpleeghuizen blijven afgesloten voor bezoek, en grote evenementen zijn tot 1 september verboden. Verder een selectie uit de update van minister de Jonge aan de Tweede Kamer.

 

Samenvatting persconferentie 21 april

Onderwijs
 • Basisscholen gaan op 11 mei gedeeltelijk open.
 • Speciaal onderwijs tot en met 12 jaar en de buitenschoolse opvang gaan op 11 mei open.
 • Kinderdagverblijven en gastouderopvang gaan op 11 mei open.
 • Leerkrachten en personeel in de opvang kunnen straks ook getest worden, net als zorgpersoneel.
 • Het voortgezet onderwijs gaat op 1 juni weer open.

Zie de website van het NJi voor specifieke vragen en antwoorden over deze maatregelen.

 

Sport
 • Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf 28 april sporten in teamverband, maar geen wedstrijden.
 • Jongeren tussen 12-18 jaar krijgen meer ruimte om te sporten, maar geen wedstrijden en met 1,5 meter afstand.

 

Evenementen
 • Alle evenementen met een groot aantal deelnemers worden afgelast tot 1 september.
 • Geen betaald voetbal  tot 1 september.

 

Verlengde maatregelen (tot 20 mei)
 • De verpleeghuizen blijven gesloten voor bezoekers.
 • Contactberoepen zoals kappers mogen niet worden uitgeoefend.
 • Musea, horeca en andere gelegenheden blijven dicht.

Luister naar de samenvatting van de persconferentie (NPO Radio 1)

 

Update Minister aan Tweede Kamer

Naast de persconferentie informeert minister de Jonge de Tweede Kamer elke week in een uitgebreide brief over actuele ontwikkelingen. Hieronder een aantal punten die voor psychologen van belang zijn.

 

GGZ

VWS benadrukt opnieuw het belang van mentale gezondheid. “De situatie waarin wij verkeren heeft in verschillende mate impact op iedereen: denk aan mensen die hun baan verliezen of vereenzamen, zorgprofessionals en mantelzorgers en zorgvrijwilligers betrokken bij de zorg aan mensen met het coronavirus, patiënten die in het ziekenhuis zijn behandeld vanwege een coronabesmetting, en patiënten in de ggz die al een mentale kwetsbaarheid kenden”.

Via een publiekscampagne gericht op mentale gezondheid wil de overheid mensen steunen en handvatten geven om verder te komen.

De minister geeft aan dat er door de zorgprofessionals in de ggz hard wordt gewerkt om mensen ook gedurende deze periode goede zorg te verlenen. Hij verwijst hierbij naar richtlijn ‘GGZ en corona’ versie 3.0 die onlangs is verschenen.

 

Jeugd

De maatregelen tegen het coronavirus hebben grote invloed op de zorg voor kinderen en jongeren in de residentiële jeugdhulp, inclusief jeugd-ggz en zorg voor jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Nabijheid en fysiek contact zijn vaak belangrijk om deze kinderen te begeleiden of zich veilig te laten voelen. Een algehele bezoekersstop is daarom niet wenselijk.

Op de website van het NJi worden de RIVM-richtlijnen op een toegankelijke manier ontsloten voor kinderen/jongeren, ouders/opvoeders en jeugdprofessionals. Het NJi coördineert de informatievoorziening binnen Zorg voor de Jeugd, waarin de kennisinstituten en de samenwerkende beroepsverenigingen (waaronder het NIP) samenwerken.

Voor gescheiden ouders en hun kinderen hebben de coronamaatregelen grote gevolgen. VWS heeft een eenmalige bijdrage verleend aan Villa Pinedo voor het laagdrempelig beschikbaar stellen van onlinetrainingen aan gescheiden ouders.

 

Veilig thuis

Juist in deze tijd moet er meer specifieke inzet zijn op het voorkomen en signaleren van huiselijk geweld. De aanvullende maatregelen in de bestaande aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling zijn toegelicht in de brief ‘COVID-19 update stand van zaken’ (pdf) van 15 april 2020.  Onderdeel hiervan is een publiekscampagne die op dit moment wordt ontwikkeld met handelingsperspectieven voor slachtoffers en omstanders.

Onderzocht wordt de mogelijkheid een chatfunctie te organiseren via Veilig Thuis.

 

Extra handen voor de zorg

Ruim 21,5 duizend mensen hebben zich gemeld bij extrahandenvoordezorg.nl – het NIP is partner van dit initiatief. Daarvan zijn er ruim 15000 gebeld, bijna 6000 mensen zijn voorgesteld aan zorgorganisaties en daarvan zijn minimaal 1821 ook daadwerkelijk ingezet door zorgorganisaties.