Corona-crisis en de ggz - NIP brengt ledenvragen in

Ten aanzien van de ggz staan we met elkaar voor een grote opgave om ervoor te zorgen dat juist nu mensen in een kwetsbare positie de zorg krijgen die nodig is.

In een landelijk overleg over de corona-crisis en de ggz (18 maart) heeft Monique Rook (directeur NIP) een aantal van de vele vragen van onze leden ingebracht. In het overleg waren de volgende partijen vertegenwoordigd:

  • VWS
  • patiëntenverenigingen (MIND)
  • beroepsverenigingen (NIP, LVVP, P3NL, NVvP, V&VN)
  • brancheverenigingen (LVVP, GGzNederland, Valente)
  • gemeenten (VNG)
  • financiers (Zorgverzekeraars Nederland)
  • regelgevers (NZA) over de Corona-crisis

 

Face-to-face behandelen: kan dat nog?

Het NIP krijgt bijvoorbeeld veel vragen over face-to-face behandeling bij eigen praktijken (ggz). In het overleg werd benoemd dat de ggz zoveel mogelijk doorgang moet en kan vinden, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.

Natuurlijk zijn er alternatieven om face-to-face te vervangen door beeldbellen of andere manieren van online behandeling, maar face-to-face is nog steeds mogelijk met inachtneming van de richtlijnen van RIVM voor professionals in de zorg, buiten de ziekenhuizen.

 

Financiële regelingen

Er zijn daarnaast veel vragen binnengekomen omtrent financiële ondersteuning voor vrijgevestigden. Dit hebben we onder de aandacht gebracht in het overleg. De overheid acteert hier momenteel al op met alle regelingen waarvan de uitwerkingen en kaders steeds meer naar buiten worden gebracht.

 

Applicaties voor online behandelen

Tenslotte komen er veel vragen bij ons binnen over advies omtrent (het gebruik van) applicaties voor online behandelen. Wij worden gevraagd advies te geven over welke applicaties voldoen aan de wet- en regelgeving en veilig ingezet kunnen worden. We trachten hierin samen met andere beroepsverenigingen een gezamenlijk en eensluidend advies op te geven in de komende dagen. Houd ons themadossier dus in de gaten.

 

Het NIP blijft in overleg

De komende weken blijven we heel actief deelnemen aan twee landelijke overleggen, één omtrent mentale gezondheid van de bevolking en één omtrent ambulante behandeling. Daarnaast nemen we wekelijks deel aan sectorbreed landelijk overleg.

Ten aanzien van jeugd hebben we daarnaast vanuit het programma Zorg voor de Jeugd als NIP, samen met de NVvP en als vertegenwoordiging van beroepsverenigingen, bijna dagelijks overleg met VWS en andere partijen.

De uitkomsten van alle overleggen proberen we zo goed mogelijk bekend te maken; een groot deel van de uitkomsten wordt echter via de overheid in algemene richtlijnen en via het RIVM gecommuniceerd. Zodat informatie zoveel mogelijk helder en gebundeld via één kanaal gegeven wordt. Links naar deze websites en kanalen vind je ook in ons themadossier.