Brochure en bijeenkomsten over de nieuwe Wet zorg en dwang

Op 1 januari is de Wet zorg en dwang in werking getreden. Deze wet regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Deze wet bevat nieuwe functies voor zorgverleners, waaronder die van Wzd-functionaris. Het NIP heeft zich er vorig jaar met succes hard voor gemaakt dat deze functie ook kan worden vervuld door een GZ-psycholoog of een orthopedagoog-specialist.

 

Brochure ‘Profiel Wzd-functionaris’

In opdracht van VWS is er samen met andere beroepsverenigingen en brancheorganisaties een profiel van de Wzd-functionaris opgesteld. Hierin staan de taken voor de functionaris en het antwoord op organisatorische vragen. Het profiel is geschikt voor werknemers binnen zorgorganisaties die zich bezig houden met de implementatie van de Wet zorg en dwang.

 

Extra bijeenkomsten VWS rondom de nieuwe wet

Vanwege het grote succes van de bijeenkomsten in september, organiseert VWS extra bijeenkomsten rondom de nieuwe wet. Deze zijn geschikt voor beleidsmedewerkers en zorgprofessionals die meer informatie willen over wat er door de nieuwe wet precies verandert. Ook in deze reeks bijeenkomst zal het NIP samen met de NVO zorg dragen voor de workshop over verzet. Hoe herken je verzet van de cliënt tijdens het aanbieden van zorg? In deze workshop gaan we dieper in op de verschillende vormen van verzet en het vroegtijdig signaleren hiervan. Op tijd ingrijpen kan gedwongen zorg namelijk voorkomen.

 
Heb je binnen je werk te maken met knelpunten door de Wet zorg en dwang of heb je nog vragen over de implementatie?