Bezoekregeling: meer aandacht voor de psychologische aspecten

Nu de eerste weken van de crisis voorbij zijn vindt het NIP het belangrijk om, naast de medische aspecten, ook aandacht te besteden aan de psychologische en sociale aspecten van de maatregelen.

Om deze reden heeft het NIP vandaag een brief gestuurd aan het ministerie van VWS met daarin enkele kanttekeningen ten aanzien van de huidige Bezoekregeling. Geadviseerd wordt onder andere tot het oprichten van een landelijk multidisciplinair expertpanel dat advies kan geven over wat wel en niet mogelijk is binnen een bepaalde setting. Ook stellen we in de brief voor om verpleeghuizen te stimuleren om, in samenwerking met de familie, een ‘familie-ontmoetingsplan’ te maken, waarin alle creativiteit benut wordt om het contact tussen bewoner en zijn of haar dierbaren optimaal te laten verlopen.

Lees hier het volledige bericht.