Belangrijk nieuws over financiële hulp aan ggz-aanbieders

Deze week werd bekend dat twee financiële maatregelen ook toegankelijk worden voor zorgaanbieders in de ggz. Het gaat om de zogenaamde Continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars en de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) van de overheid.

 

 

Continuïteitsbijdrage

Zorgverzekeraars gaan ook zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatienten financieel helpen via een maandelijkse continuïteitsbijdrage.
Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland op 5 april 2020 in een brief aan branche- en beroepsorganisaties in de zorg. De regeling treedt op 1 mei in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. De financiële steunmaatregelen gelden zowel voor gecontracteerde als ongecontracteerde zorgaanbieders.

 

Voorschotregeling: ook voor vrijgevestigden in de ggz

In de berichtgeving van ZN wordt aangegeven dat bepaalde groepen zorgaanbieders die nu al in acute financiële problemen dreigen te komen, een voorschot kunnen aanvragen.
Hoewel niet duidelijk vermeld geldt deze regeling ook voor vrijgevestigden in de ggz (gecontracteerden en niet-gecontracteerden).

Het NIP vindt de regeling een stap in de goede richting. Continuïteit van zorg moet op dit moment voorop staan.
In een bijlage bij de brief worden alle voorwaarden genoemd die gelden voor gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Lees hier alvast welke dat zijn. Over de precieze uitwerking en procedures rond de regeling volgt nog nadere informatie.

Het NIP dringt aan op een niet te strikte interpretatie van de voorwaarden door de zorgverzekeraars.
Heb je nu al vragen, of loop je aan tegen interpretatieverschillen met specifieke zorgverzekeraars, laat het ons weten via info@psynip.nl. Mogelijk kan het NIP een bemiddelende rol spelen.

 

Tegemoetkoming Ondernemers

De overheid heeft een regeling ingesteld voor ondernemingen die schade lijden door de kabinetsmaatregelen rond het coronavirus. Via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) kunnen zij een eenmalige tegemoetkoming ontvangen van € 4.000. De regeling staat open voor een specifieke groep ondernemers. Op 7 april werd deze groep uitgebreid; aan de lijst zijn nu ook praktijken van psychologen toegevoegd.

Lees meer over alle maatregelen in het NIP-dossier Coronavirus.