Aanvullende informatie over berekening continuïteitsregeling ZN

De op 5 april jl. aangekondigde continuïteitsbijdrage-regeling van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is verder uitgewerkt.

De uitwerking betreft een beschrijving van de continuïteitsbijdrage-regeling, inclusief de percentages voor de meeste beroepsgroepen en branches. Zie de bijlage van ZN: Continuïteitsbijdrage-regeling (pdf).

Verdere informatie over de regeling en het aanvraagproces volgt later; zodra deze beschikbaar zijn, plaatsen we deze informatie uiteraard op onze website.

De Zorgautoriteit Nederland (NZa) heeft de beleidsregel, nadere regel en prestatiebeschrijvingbeschikking vastgesteld en gepubliceerd. Zie de circulaire van 1 mei: Publicatie regelgeving continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het coronavirus (pdf).