Wetsvoorstel BIG ll ingetrokken

De gevolgen van inwerkingtreding van deze wet voor BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsychologen zijn hiermee opgeschort.

Nadat er deze zomer veel onrust onder verpleegkundigen over het wetsvoorstel BIG II ontstond, heeft minister Bruins besloten om het wetsvoorstel ‘on hold’ te zetten.

Het wetsvoorstel omvatte naast de omstreden verschillen tussen de regieverpleegkundige en verpleegkundige ook het invoeren van deskundigheidsbevorderende activiteiten als eis voor de herregistratie van artikel 3-beroepen.

De implicaties van deze wet voor BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsychologen zijn dus ook tot nader orde uitgesteld.

Het NIP vindt het uitermate van belang dat er eisen aan deskundigheidsbevordering komen voor gz-psychologen en gaat zich beraden op hoe we dit onderwerp toch verder kunnen brengen, ook in overleg met de andere beroepsverenigingen (NVGzP, NVP en NVO).

De minister informeert de Tweede Kamer vóór het einde van het jaar over het vervolg, wij houden u op de hoogte!