Wet zorg en dwang: NIP vraagt extra aandacht voor Kinder- en Jeugdpsycholoog

Het NIP pleit ervoor om de Kinder- en Jeugdpsycholoog in de rol van Wzd-functionaris mee te nemen in het wetsvoorstel van de van de Wet zorg en dwang.

Op 16 april jl. hebben diverse branche- en beroepsorganisaties, waaronder het NIP, zorgen geuit over de uitvoerbaarheid van de Wet zorg en dwang (Wzd), en aangedrongen op uitstel van invoering. In een aanvullende brief aan VWS heeft het NIP ervoor gepleit de Kinder- en Jeugdpsycholoog in het wetsvoorstel mee te nemen.

 

Gedragsdeskundigen als Wzd-functionaris

Het wetsvoorstel Zorg en Dwang bevat wijzigingen om de rol van Wzd-functionaris ook door gedragsdeskundigen te kunnen laten vervullen (naast artsen). Het NIP is daar groot voorstander van. Het is belangrijk dat bij de inzet van onvrijwillige zorg – naast medische – ook psychologische of gedragsmatige aspecten worden meegewogen, en dat daarbij de juiste expertise wordt ingezet.

In het wetsvoorstel wordt verwezen naar de gedragsdeskundigen gz-psycholoog en de orthopedagoog generalist. Het NIP vindt dat de Kinder- en Jeugdpsycholoog daaraan toegevoegd moet worden.

Kinder- en Jeugdpsychologen beschikken over ontwikkelingspsychologische expertise die van belang is bij het werken met (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking. Het is zowel voor professionals als in het kader van kwaliteit van zorg wenselijk dat deze expertise ook ingezet kan worden bij de afwegingen rond zorg en dwang.

Het NIP heeft deze boodschap eerder meegegeven aan de Vaste Commissie voor VWS. Naar aanleiding daarvan hebben diverse partijen Kamervragen gesteld.

Bredere insteek van het NIP is de expertise van Kinder- en Jeugdpsychologen ook toegankelijk te houden voor (jong)volwassenen boven de 18. Daarvoor is het wenselijk het beroep Kinder – en Jeugdpsycholoog onder te brengen in de wet BIG.

 

Lees meer