Wachtlijsten in de ggz stabiel, maar niet voor alle diagnosegroepen

De wachttijden in de ggz zijn voor de meeste diagnosegroepen sinds november 2018 licht gedaald of stabiel gebleven. Dat blijkt uit de monitoring door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De maatregelen die zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen nemen lijken effect te hebben. De wachttijden voor de basis ggz zijn gelijk gebleven met gemiddeld 9 weken. De wachttijden in de specialistische ggz zijn blijven echter lang, met name voor pervasieve stoornissen (zoals autisme) en persoonlijkheidsstoornis. Dit is wel zorgwekkend, omdat het gaat om zwaardere diagnosegroepen waarbij een langere wachttijd van grote invloed kan zijn op de kwaliteit van leven van de patiënten in kwestie.

De wachttijden zullen gemonitord blijven worden en ook de regionale wachttijden worden zo scherp mogelijk in kaart gebracht. Het is namelijk belangrijk dat alle betrokkenen inzicht hebben, zodat er actie ondernomen kan worden als dat nodig is.

 

Het NIP zet zich in voor betere en snellere toegang tot psychologische zorg

Het NIP is blij met de goede monitoring door de NZa en de daling van de wachttijden, al is deze weliswaar klein. Het NIP heeft geijverd voor een betere en snellere toegang tot psychologische zorg, door meer in te zetten op het verbeteren van de arbeidsmarktproblematiek in de ggz en door een snellere verhoging van het aantal opleidingsplekken voor (GZ-)psychologen.

Daarnaast heeft het NIP samen met de NZa en de zorgverzekeraars gewerkt aan een verbetering van de bijcontractering door zorgverzekeraars van met name vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten. Deze professionals hebben vaker de beschikbaarheid om wachtlijsten in te korten, maar kregen eerder niet de daarvoor benodigde aanpassingen van hun financiële afspraken met zorgverzekeraars.

Ook werkt het NIP in de VWS Werkgroep ‘Vermindering administratieve lasten’ samen met andere partijen aan de vermindering van administratieve lasten en bureaucratie, zodat behandelaren weer meer tijd krijgen voor het echte vakinhoudelijke werk met patiënten.

Al deze maatregelen samen zorgen ervoor dat patiënten sneller kunnen worden voorzien van gepaste zorg.