Vrijgevestigde Jeugd-ggz: nog vindbaar?

Het NIP heeft samen met partners en de VNG handreikingen en FAQ’s opgesteld die vrijgevestigden en gemeenten kunnen gebruiken in het inkoop- en contracteringsproces.

Vooral aandacht voor grote instellingsaanbieders

Veel NIP-leden werkzaam in het jeugdveld geven aan dat er in het inkoop- en contracteringsproces vooral veel aandacht is voor grote instellingsaanbieders en dat er geen op kleine praktijken afgestemd inkoopbeleid is.

Ook de trend van inkoop van gemeenten op basis van hoofdondernemerschap (en daarmee dus ook onderaannemerschap) is niet in het voordeel van kleine praktijken of vrijgevestigde aanbieders.

 

Verrijking van het aanbod

Samen met de LVVP, NVVP en NVO heeft het NIP bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aangedrongen op meer en specifieke aandacht voor de groep vrijgevestigde Jeugd-ggz aanbieders. Immers de inkoop bij en contractering van vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders is van een ander kaliber dan de inkoop bij instellingen of ziekenhuizen.

Juist vrijgevestigde zorgaanbieders bieden kinderen en ouders keuzevrijheid, fysiek nabije zorg en kennen geen of weinig wachtlijsten. Hiermee bieden vrijgevestigde zorgaanbieders een verrijking van het aanbod in de gemeente en/of jeugdregio.

Samen met de VNG hebben we daarom een aantal handreikingen en veelgestelde vragen (Q & A’s) opgesteld die zowel vrijgevestigde als gemeenten kunnen gebruiken bij het elkaar leren kennen en weten hoe je in de inkoop met elkaar kunt omgaan.

Deze documenten kunt u vinden op de VNG-website op de themapagina Vrijgevestigden. U vindt hier ook enkele interviews uit de regio over de samenwerking tussen gemeenten met vrijgevestigden.

 

Ga het gesprek aan met de jeugdregio

Een andere optie om zichtbaar te worden als vrijgevestigde is om het gesprek met de jeugdregio (inkooporganisatie) aan te gaan. Het Ondersteuningsteam Zorglandschap jeugd is altijd bereid mee te denken en/of dit gesprek te faciliteren. Neem hiervoor contact op met de VNG intermediaire vrijgevestigde zorgaanbieders in de Jeugdwet: Annemarie van der Meer via annemarie.van.der.meer@significant.nl.