Vrijgevestigd aanbieder van Specialistische ggz én gevisiteerd: in 2020 geen omzetplafond bij Menzis!

Als u beschikt over een geldig, landelijk erkend visitatiecertificaat (zoals dat van het NIP) dan is er  vanuit Menzis goed nieuws voor u als gecontracteerde voor 2020. Er geldt geen omzetplafond!

Bent u in bezit van een visitatiecertificaat van het NIP dan ontvangt u in 2020 een hoger tarief en geldt er ook geen omzetplafond voor de s-ggz.

Het hebben van een NIP visitatiecertificaat kan u dus zeer veel gaan opleveren.

 

Heeft u nog geen visitatiecertificaat?

Doe dan eerst visitatie Basis en daarna Visitatie Certificaat.

Er zijn nog plekken in 2019 zie voor een gesprek met een visiteur. Zie voor de data: Visitatie tweede helft 2019 (pdf)

Peildatum voor Menzis is 1 januari 2020.  Dat wil zeggen dat u vóór deze datum in bezit dient te zijn van een visitatiecertificaat.

 

Meer informatie en aanmelding

 

Uiteraard zal het NIP het meteen kenbaar maken als ook de andere zorgverzekeraars geen omzetplafond meer hanteren.