Voortgang in het jeugdbeleid

Op 13 juni 2019 is er een groot Algemeen overleg in de Tweede Kamer met minister de Jonge van VWS en Minister Dekker van J&V over o.a. de voortgang van het programma zorg voor de Jeugd.
Op de agenda staan onder andere de voortgangsrapportage (pdf) en de daarbij behorende beleidsbrief met bijlagen over het programma Zorg voor de Jeugd.

Aan de voortgangsrapportage is vanuit de stuurgroep Zorg voor de jeugd meegewerkt. Het NIP (Vera Naber) en de AJN (Astrid Nielen) vertegenwoordigen de beroepsverenigingen in die stuurgroep. Daarnaast zijn we het eerste aanspreekpunt als het gaat om de zesde lijn uit dit programma: ‘Versterken vakmanschap’.

 

Discussie over voldoende middelen voor de jeugdhulp

Het kabinet heeft 1 miljard vrijgemaakt voor de komende drie jaar voor de jeugdhulp. Dat staat in een brief over de middelen die via de voorjaarsbegroting zijn vrijgemaakt voor de jeugdhulp en in de brief aan de VNG daarover.

Het Algemeen overleg op 13 juni zal een vervolg zijn op het plenaire debat dat op woensdag 5 juni jl. werd gehouden over het jeugdbeleid naar aanleiding van de brief van de Kinderombudsman.

 

Inzet op versterken vakmanschap

Het NIP benadrukt dat het niet alleen gaat om extra middelen voor gemeenten maar ook om voldoende ruimte en middelen voor de professionals.

Het is goed om te zien dat naast het debat over financiën en het stelsel er steeds meer oog komt voor de professionals die ruimte, tijd en de middelen moeten krijgen om hun werk steeds beter te doen!

Het NIP is nauw betrokken bij tal van inhoudelijke ontwikkelingen rondom de toegang tot de jeugdhulp en het Plan best passende zorg voor kwetsbare jongeren (pdf). Daarbij bijzondere aandacht voor de rol van de gekwalificeerde gedragswetenschappers in en rondom de gesloten jeugdhulp. Het NIP is samen met andere partijen gestart met het realiseren van een aantal deelplannen die moeten bijdragen aan het versterken van het vakmanschap zoals het ontwikkelen van een e-learning over privacy en een wegwijzer voor beroepsethiek. Daarbij bouwen we verder op de producten die mede door het NIP zijn ontwikkeld in het programma professionalisering jeugdhulp (pdf).

 

Vertelpunt jeugdhulp

Op dit moment worden via het vertelpunt ervaringen van cliënten en jeugdhulpprofessionals opgehaald zodat we straks nog beter weten wat er op basis van ervaringen aangepakt moet worden. In de flyer staat meer informatie. Het NIP is namens de beroepsverenigingen betrokken bij de duiding van de verhalen die worden ingebracht.

 

Landelijke schrapdag vermijdbare administratieve lasten

Het aanpakken van de energievreters zoals de vermijdbare administratieve lasten is aan de orde op woensdag 12 juni op de landelijke schrapdag in de jeugdregio’s. Daaraan nemen veel professionals deel. De dag werd geopend door minister de Jonge. Op 4 september zullen de opbrengsten besproken worden met de bestuurders.

 

Zie ook

Het algemeen overleg in de Tweede Kamer is te volgen via de app Debat Direct op ieder gewenst moment.

 

Minister Hugo de Jonge opent de schrapdag: