Mijlpaal! Platform voordejeugd.nl is live

Het NIP is nauw betrokken bij het programma Zorg voor de Jeugd. Dit programma heeft dinsdag 5 november een mijlpaal bereikt door het lanceren van het platform voordejeugd.nl.

De gezamenlijke website voordejeugd.nl is gelanceerd door partners uit de jeugdzorg. Een platform waarop beroepsverenigingen, jeugd(hulp)aanbieders, rijk en gemeenten en kennisinstellingen samen laten zien hoe zij werken aan verbetering van de zorg voor de jeugd.

De zorg voor jeugd samen steeds beter maken. Dat is het doel waar professionals, jeugd(hulp)aanbieders, overheden en kennisinstellingen zich – onder de vlag van het programma Zorg voor de Jeugd (ZvdJ) – voor de komende jaren aan hebben gecommitteerd. Op het platform is te zien wat er de komende jaren gebeurt én wordt bereikt in de zorg voor de jeugd.

 

Bijdrage van het NIP aan een lerend jeugdstelsel

Het NIP draagt in het belang van kinderen, jongeren en gezinnen bij aan een lerend jeugdstelsel. Op de website is informatie te vinden over wat er in het land gebeurt.

Het NIP (Vera Naber) vertegenwoordigt samen met AJN 11 beroepsverenigingen in de stuurgroep. Daarnaast participeren de beroepsverenigingen in verschillende werkgroepen van het programma.

 

Zelf aan de slag als jeugdprofessional?

Ook meehelpen de zorg voor jeugd beter te maken? Ga naar voordejeugd.nl en ontdek wat jij zelf kunt doen. De regiopagina’s tonen wat er in jouw regio in de jeugdsector gebeurt. Sluit aan bij workshops of werkateliers, geef je op voor een lerende bijeenkomst of neem contact op met een van de regioambassadeurs. Zij helpen je graag verder.

Via voordejeugd.nl kun je ook contact opnemen met het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ). Zij zijn overal in het land beschikbaar om inzet en activiteit ter verbetering van de zorg voor jeugd te ondersteunen. Kijk op de website over investeren in vakmanschap.