Visie op rol van psychologen in de Langdurige Zorg

De langdurige zorg verandert. Wat betekent dat voor de beroepsuitoefening van psychologen?

De langdurige zorg is door de modernisering van de AWBZ en de introductie van de WLZ en de overhevelingen naar WMO en Zvw behoorlijk aan het veranderen. Dit heeft ook invloed op de beroepsuitoefening door psychologen werkzaam in die langdurige zorg.

 

Wat betekenen deze veranderingen?

Een NIP-werkgroep van psychologen werkzaam in het brede domein van de langdurige zorg heeft onder leiding van emeritus-hoogleraar Jan de Moor eind 2018 een visiedocument opgeleverd met een aantal aanbevelingen.

 

NIP-Kwaliteitskader

In januari 2019 heeft het Algemeen Bestuur van het NIP dit visiedocument geaccordeerd en de aanbevelingen overgenomen.

Ook vindt het NIP-bestuur dat er op basis van het visiedocument een duidelijk NIP kwaliteitskader ontwikkeld dient te worden voor psychologen werkzaam in de langdurige zorg. Dit kwaliteitskader zou in 2019 opgeleverd moeten worden, zodat dit ook binnen SKILZ (Stichting Kwaliteit Impuls Langdurige Zorg) in de te ontwikkelen Richtlijnen Langdurige zorg kan worden meegenomen.

Gezien de doelstellingen van de Wet langdurige zorg (WLZ) kan men immers niet zonder vakbekwame psychologen.