VGZ Contractering vrijgevestigden 2020

Zorgverzekeraar VGZ stelt in de komende weken op basis van de NZa-maximumtarieven 2020 de vergoedingstarieven voor de vrijgevestigde GGZ vast. VGZ verwacht dat het contracteringsproces via VECOZO uiterlijk 1 oktober 2019 zal starten.  

Op 1 augustus heeft de NZa op basis van uitgebreid kostprijsonderzoek de nieuwe NZa-maximumtarieven voor 2020 gepubliceerd. Zorgverzekeraar VGZ zal op basis hiervan de vergoedingstarieven voor de vrijgevestigde GGZ vaststellen. Zodra deze zijn vastgesteld, wordt het contracteringsproces via VECOZO opgestart.

VGZ verwacht dat dit contracteringsproces uiterlijk 1 oktober 2019 zal starten. Het contracteringsproces start officieel met het aanbieden van de vragenlijst via VECOZO. NIP-leden die voor 2019 al een contract hebben en NIP-leden die zich als nieuw te contracteren bij VGZ hebben aangemeld, ontvangen automatisch bericht van VECOZO wanneer deze vragenlijst klaarstaat.