Verslag van de conferentie van de ESPLAT in Utrecht

Eind september vond de eerste conferentie van de ESPLAT plaats in Utrecht. Het NIP sponsorde deze eerste editie van dit nieuwe congres. De organisatie was mede in handen van actief NIP-lid Helen Bakker en van Yolanda van Beek. Zij zijn beiden universitair hoofddocent ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht.

Gedurende drie dagen verzamelden studenten, docenten en academici vanuit heel Europa zich in het Paushuize. Zij spraken met elkaar over psychologie-onderwijs op Europees niveau. Er werd geleerd van elkaar, vanuit de verschillende internationale perspectieven.

Ook was er aandacht voor de rol van de psychologie in de maatschappij. Uit pedagogisch onderzoek blijkt namelijk dat veel psychologiestudenten graag ‘het verschil’ willen maken en zich in willen zetten voor de mens in het algemeen. Maar het breder maken van de psychologie stuit ook op mogelijke valkuilen en het verschil tussen ‘wetenschap’ en ‘menselijkheid’. Deze beide kanten van de psychologie hebben echter meerwaarde en zouden mee moeten worden genomen in het psychologie-onderwijs.

Opvallend was dat er internationaal niet alleen verschillen waren, maar ook overeenkomsten. Wanneer er werd gesproken over open science, pre-registratie en registered reports, kwamen de gedachten hierover opvallend overeen. In een wereld die steeds groter lijkt te worden, lopen we vroeg of laat allemaal tegen dezelfde globale uitdagingen aan. Deze gedeelde uitdagingen maken dat er met optimisme naar de toekomst gekeken kan worden. We kunnen gezamenlijk antwoorden formuleren op globale psychologische vraagstukken, vanuit een gedeelde waardering voor de psychologie als vak.