Verschuiving naar bètastudies heeft consequenties voor werkveld

Minister Van Engelshoven wil middelen binnen universiteiten voor alfa- en gammastudies verschuiven naar bètastudies. Federatie P3NL heeft zich ook in deze discussie gemengd.

Mede namens het Convent Hoogleraren Klinische Psychologie het Convent Hoogleraren Pedagogiek en de Kamer voor Pedagogiek en Onderwijskunde heeft P3NL op 5 september jl. een brief verstuurd naar minister Van Engelshoven en de woordvoerders voor het wetenschapsbeleid en hoger onderwijs in de Tweede Kamer.

 

Toegenomen werkdruk en grootschaliger onderwijs

P3NL waarschuwt dat het verschuiven van middelen van alfa- en gammastudies naar bètastudies vrijwel zeker leidt tot toegenomen werkdruk en grootschaliger onderwijs bij onder andere de opleidingen psychologie en pedagogiek.

Een afname van de kwaliteit van dit onderwijs zal uiteindelijk bijdragen aan een langere wachtlijsten in de zorg, meer problemen bij passend onderwijs en jeugdhulp en uiteindelijk, als niet tijdig hulp en ondersteuning wordt geboden, tot stijging van de kosten van psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg.

Systematisch arbeidsmarktonderzoek

P3NL en de aangesloten wetenschappelijke en beroepsverenigingen pleiten ervoor arbeidsmarktonderzoek te doen naar de gewenste in- en uitstroombehoefte van bachelor- en masteropleidingen pedagogiek en psychologie in de geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en jeugdhulp.

P3NL treedt graag in overleg met de minister over de risico’s van de voorgenomen beleidslijn en over systematisch arbeidsmarktonderzoek in zorg en (passend) onderwijs.