Verenso en NIP met elkaar in gesprek

Verenso is de beroepsvereniging van de Specialisten Ouderengeneeskunde. Vandaag troffen Marjan van de Laar en Amy van Doormaal van de sectie Ouderenpsychologie en Monique Rook (directeur NIP), de directeur (Nanda Hauet) en voorzitter (Nienke Nieuwenhuizen) van Verenso elkaar voor een hernieuwde kennismaking.

Belangrijke onderwerpen die de revue passeerden zijn de extramurale behandeling en de voortgang rondom de wet Zorg en dwang. Zo werd op dit thema recent al samengewerkt in een brief aan de minister (zie: Zorgorganisaties pleiten voor uitstel Wet zorg en dwang – 16 april 2019).

Tevens hebben we gesproken over gezamenlijk optrekken rondom het thema bekostiging in de 1e lijn en het ontwikkelen van richtlijnen en handreikingen. Beide partijen verwachten dat een intensievere samenwerking tot waardevolle activiteiten zal leiden en een meerwaarde oplevert voor de twee beroepsgroepen. In de praktijk werken de specialisten ouderengeneeskunde en de psychologen nauw samen en het is fijn dat we dat op bestuurlijk niveau tussen de beroepsverenigingen hebben kunnen bekrachtigen.

Op de foto v.l.n.r. Nanda Hauet (directeur Verenso), Monique Rook (directeur NIP), Marjan van de Laar (voorzitter sectie Ouderenpsychologie), Nienke Nieuwenhuizen (voorzitter Verenso) en Amy van Doormaal (bestuur sectie Ouderenpsychologie)