Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade

Op 1 juli is het uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade (pdf) verschenen. Het programma richt zich op het voorkomen van schade bij kinderen als gevolg van de scheiding van hun ouders, en voert de acties uit van de Agenda ‘Scheiden… en de kinderen dan?’ van André Rouvoet. Het NIP is betrokken bij het programma via Gerda de Boer, die namens NIP en NVO deelneemt aan het platform Scheiden zonder Schade.

Belangrijke insteek daarbij is een betere afstemming tussen zorg en recht, en het benutten van zowel juridische als gedragswetenschappelijke kennis.

 

Acties

Binnen het programma wordt onder meer gewerkt aan het ontwikkelen en (regionaal) testen van een scheidingsloket, een nieuwe procedure voor de rechter en de figuur van een gezinsvertegenwoordiger. Verwachting is dat de eerste resultaten daarvan in het najaar van 2020 beschikbaar komen.

  • Lees meer over verdere acties en achtergronddocumentatie in het NIP-themadossier Scheiden