Uitspraak van de maand - september 2019

Deze uitspraak van de maand betreft een zaak uit de A&O-praktijk. Er werd geklaagd over veel onderdelen van een door de psycholoog afgenomen selectie-assessment. De uitkomst van het assessment was negatief.

In de uitspraak wordt genoemd dat in verband met artikel 62 en 63 van de Beroepscode 2015 langer dan vlak vóór het rollenspel aan de cliënt moet worden medegedeeld dat dit via camera wordt opgenomen. Het is immers maar de vraag of de cliënt in die situatie nog vrijelijk met een opname kan instemmen.

Deze handelwijze acht het College dus niet geheel juist waarbij aan (het bureau van) de psycholoog wordt meegegeven de procedure op dit punt aan te scherpen.

Al met al is het College van oordeel dat de klacht in al zijn onderdelen ongegrond is.

 

Over het College van Toezicht en het College van Beroep

Het NIP kent twee onafhankelijke verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Bij het College van Toezicht kan een klacht worden ingediend over leden en buitengewone leden van het NIP. Maar ook over diegenen die zijn ingeschreven in een van de NIP-registers, maar geen lid zijn van het NIP. Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.