Uitspraak van de maand - november 2019

Als zelfstandig gevestigd psycholoog is het verstandig uw algemene (betalings-)voorwaarden op schrift te stellen en deze – indien mogelijk – voor akkoord te laten ondertekenen door cliënten.

In bijgaande uitspraak van de maand was dit reden een klacht ongegrond te verklaren over het door de psycholoog ‘op dwingende wijze’ in rekening brengen van kosten voor een op het laatste moment afgezegde dubbele afspraak.

In artikel 63 van de Beroepscode staat over financiële voorwaarden bovendien vermeld dat psychologen deze informatie bij voorkeur schriftelijk geven.

De klacht werd ongegrond verklaard.

 

Over het College van Toezicht en het College van Beroep

Het NIP kent twee onafhankelijke verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Bij het College van Toezicht kan een klacht worden ingediend over leden en buitengewone leden van het NIP. Maar ook over diegenen die zijn ingeschreven in een van de NIP-registers, maar geen lid zijn van het NIP. Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.