Uitspraak van de maand - mei 2019

Indien een cliënt de psycholoog een e-mail stuurt met een beschadigd bestand waardoor dit niet kan worden geopend, dan komt dit voor rekening van de cliënt.

De psycholoog mag ervan uitgaan dat de bijlage intact is en hoeft in dit geval niet eerder dan tijdens het consult te proberen de bijlage te openen.

Verder heeft de psycholoog juist gehandeld door klaagster de keuze te geven af te zien van behandeling nu verweerster de oom van klaagster goed kende die huisarts is in de gemeente waar verweersters praktijk is gevestigd. Dat verweerster met deze oom over klaagster heeft gesproken is niet vast komen te staan.

De klacht is ongegrond verklaard.

 

Over het College van Toezicht en het College van Beroep

Het NIP kent twee onafhankelijke verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Bij het College van Toezicht kan een klacht worden ingediend over leden en buitengewone leden van het NIP. Maar ook over diegenen die zijn ingeschreven in een van de NIP-registers, maar geen lid zijn van het NIP. Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.