Uitspraak van de maand - maart 2019

Betekent sluiting van de behandeling/DBC automatisch sluiting van het dossier? In deze korte uitspraak van de maand gaat het om deze vraag.

Ook in het spreekuur beroepsethiek worden hier regelmatig vragen over gesteld.

Uit de uitspraak blijkt dat het dossier na beëindiging van de professionele relatie niet is gesloten voor het opnemen van nieuwe (na afloop van de behandeling plaatsvindende) communicatie met de cliënt.

Daarnaast is na sluiting van de behandeling/DBC de wettelijke bewaartermijn (15 jaar ingevolge artikel 7:454 lid 3 WGBO) gewoon nog op het dossier van toepassing.

Het gaat in de uitspraak om een door de psycholoog na afloop van de behandelrelatie opgestelde verklaring op verzoek van cliënte waarin zij uitspraken heeft gedaan over klaagster. Klaagster was de moeder van cliënte. De verklaring werd overgelegd in een procedure bij de rechtbank betreffende omgang van klaagster met haar kleinzoon. De psycholoog kon niet (meer?) achterhalen voor wie de verklaring bestemd was nu zij daarover niets had opgenomen in het dossier. De klacht werd gegrond verklaard en er werd een waarschuwing opgelegd.

Het NIP raadt het behandelend psychologen af verklaringen ten bate van eigen cliënten te verstrekken waarmee (mogelijk) een juridisch belang is gemoeid. Ter ondersteuning van psychologen is hiervoor de NIP-uitleg verklaringen ten behoeve van psychologen opgesteld. Deze neutraal verwoorde algemene uitleg van uw beroepsvereniging kunt u verstrekken aan een cliënt indien u het raadzaam vindt een dergelijke verklaring te weigeren.

 

Over het College van Toezicht en het College van Beroep

Het NIP kent twee onafhankelijke verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Bij het College van Toezicht kan een klacht worden ingediend over leden en buitengewone leden van het NIP. Maar ook over diegenen die zijn ingeschreven in een van de NIP-registers, maar geen lid zijn van het NIP. Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.