Uitspraak van de maand - juli 2019

In deze uitspraak van de maand gaat het om schriftelijke beëindiging van een jarenlange behandelrelatie zonder overleg met de cliënt.

De psycholoog voerde onder andere aan dat hij ten tijde van de beëindiging tijdelijk professioneel minder belastbaar was vanwege een ernstig ziek familielid. Voor de tuchtrechter verweren psychologen zich vaker door een beroep te doen op bijzondere persoonlijke omstandigheden die het professionele functioneren belemmeren.

Artikel 107 van de beroepscode bepaalt dat psychologen in dergelijke gevallen “tijdig deskundig advies en ondersteuning inroepen”. Zo nodig dient in verband met de continuïteit van de professionele relatie ook voor (tijdelijke) vervanging te worden gezorgd (artikel 19 beroepscode).

Alle reden dus om, vooral als zelfstandig gevestigd hulpverlener, na te denken wie deze ondersteuning zouden kunnen bieden, vooral op momenten dat alles goed lijkt te gaan.
Want ook u als hulpverlener kunt plotseling kwetsbaar blijken.

 

Over het College van Toezicht en het College van Beroep

Het NIP kent twee onafhankelijke verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Bij het College van Toezicht kan een klacht worden ingediend over leden en buitengewone leden van het NIP. Maar ook over diegenen die zijn ingeschreven in een van de NIP-registers, maar geen lid zijn van het NIP. Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.