Uitspraak van de maand - februari 2019

In deze uitspraak gaat het onder meer om het als onbeveiligd PDF document verzenden van een assessmentrapportage.


De betreffende rapportage is via onbeveiligde e-mail door de psycholoog verstuurd in november 2017.

Het College van Toezicht concludeert na raadpleging van een deskundige dat een dergelijk handelen in strijd is met artikel 72 van de Beroepscode en de Vuistregels beveiliging digitale cliëntendossiers (NIP- 2011). Deze vuistregels zijn ook nu nog geldend.

Dit deel van de klacht wordt gegrond verklaard. Er wordt geen maatregel opgelegd, nu het handelen plaatsvond vóór het inwerkingtreden van de AVG (hoewel ook vóór de inwerkingtreding van de AVG regels golden met betrekking tot de in acht te nemen vertrouwelijkheid, te weten de genoemde Vuistregels en artikel 72 van de Beroepscode), omdat pas recentelijk het inzicht is ontstaan dat e-mail een onveilige manier van verzenden is, en omdat de psycholoog zijn praktijkvoering intussen heeft aangepast zodat dergelijke documenten thans versleuteld worden verzonden.

 

Over het College van Toezicht en het College van Beroep

Het NIP kent twee onafhankelijke verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Bij het College van Toezicht kan een klacht worden ingediend over leden en buitengewone leden van het NIP. Maar ook over diegenen die zijn ingeschreven in een van de NIP-registers, maar geen lid zijn van het NIP. Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.