Uitspraak van de maand - december 2019

Als je als psycholoog niet betaald krijgt voor je diensten dan is dat – op zijn zachtst gezegd – vervelend. Toch is ook bij het sturen van betalingsherinneringen zorgvuldigheid geboden.

De psycholoog in deze zaak maakte het wel erg bont door klager niet alleen vijf keer hierover op korte termijn te sms-en maar ook door een e-mail met een betalingsherinnering te sturen naar klagers bedrijf.

Volgens klager hebben collega’s hem vervolgens gevraagd of de factuur van de psycholoog via de zaak betaald moest worden. Het College van Toezicht acht deze handelwijze van de psycholoog verre van zorgvuldig en legt een waarschuwing op:

 

Over het College van Toezicht en het College van Beroep

Het NIP kent twee onafhankelijke verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Bij het College van Toezicht kan een klacht worden ingediend over leden en buitengewone leden van het NIP. Maar ook over diegenen die zijn ingeschreven in een van de NIP-registers, maar geen lid zijn van het NIP. Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.