Uitspraak van de maand – augustus 2019

Deze uitspraak van de maand betreft onvoldoende gestructureerd beroepsmatig handelen waardoor miscommunicatie tussen de psycholoog en de cliënt is blijven bestaan.

Opvallend is dat de klaagster en de psycholoog het wél eens zijn over wat er feitelijk is voorgevallen, maar dat de beleving een heel andere is geweest. Hoe mogelijke discrepanties in de beleving (bijvoorbeeld als een gesprek niet goed loopt) wél boven tafel kunnen worden gekregen, is te lezen in de uitspraak van de maand augustus 2019.

 

Over het College van Toezicht en het College van Beroep

Het NIP kent twee onafhankelijke verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Bij het College van Toezicht kan een klacht worden ingediend over leden en buitengewone leden van het NIP. Maar ook over diegenen die zijn ingeschreven in een van de NIP-registers, maar geen lid zijn van het NIP. Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.