Uitnodiging focusgroepen Geweld hoort nergens thuis

Als onderdeel van het landelijke actieprogramma wordt een onderzoeks- en kennisprogramma opgezet ter ondersteuning van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wie denkt mee?

 

Over het Programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT)

Het onderzoeks- en kennisprogramma bestaat uit een kennissynthese, een onderzoeksprogramma en een impactmonitor. Bij de ontwikkeling en uitvoering is de betrokkenheid en inbreng van kennis en ervaring vanuit praktijk en beleid van groot belang. De adviescommissie onderzoeks- en kennisprogramma die het programma GHNT adviseert over de opzet en uitvoering van deze onderdelen, organiseert hiervoor focusgroepen. Mede aan de hand van deze opbrengsten wil de commissie:

  • zicht krijgen op de kennisbehoeften (inhoud en bereik) rond de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling van de doelgroepen;
  • de meest betekenisvolle indicatoren selecteren voor de impactmonitor (op basis van een eerste overzicht).

 

Een oproep van Yael Meijer (bestuurslid sectie Jeugd)

‘Geweld in huis is geen prettig onderwerp. In je werkveld als professional, onafhankelijk van doelgroep of leeftijdsfase, krijg je er ooit mee te maken. Dat kan haast niet anders, want geweld in intieme (afhankelijkheids)relaties komt in alle facetten van het leven voor. Wegkijken of doorschuiven is geen optie, want je draagt als professional een verantwoordelijkheid om te helpen het geweld te stoppen vanwege de ernst van de (emotionele) gevolgen van geweld. Gelukkig is er steeds meer kennis en ook meer kunde over wat je kan doen: denk aan de meldcode, het afwegingskader, het opstellen van een veiligheidsplan en fasegestuurd werken aan zorg en veiligheid. Als alle beroepsgroepen zich er sterk voor maken, moet het lukken de prevalentie van geweld in huis te laten dalen.

Ik ben als psycholoog lid van de kerngroep Geweld hoort nergens thuis, waarin alle beroepsgroepen met elkaar proberen de problemen in preventie, tijdige signalering en adequaat handelen te tackelen. De plannen worden steeds concreter, de aanpak wordt steeds scherper geformuleerd. Om tot een effectieve plan van aanpak te komen, heb ik jullie als collega-psychologen hard nodig. Mijn oproep is: neem deel aan de focusgroepen en breng jouw ervaring, jouw visie, jouw effectieve aanpak of de belemmeringen hiervan in jouw werkveld voor het voetlicht. Zodat wij als beroepsgroep onze verantwoordelijkheid tonen om geweld nergens thuis te laten horen.’

Alvast hartelijk dank!

 

Praktische informatie

De focusgroepen vinden plaats op:

  • 25 maart 2019 van 9.30 – 12.30 uur
  • 26 maart 2019 van 9.30 – 12.30 uur
  • 28 maart 2019 van 9.30 – 12.30 uur

De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht (inclusief lunch).

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat van de commissie: Marianne Berger (m.berger@nji.nl) of Stefanie Abrahamse (s.abrahamse@nji.nl)